پارک دانش بلاگ

معرفی کتاب کوانتوم 0

معرفی کتاب کوانتوم

معرفی کتاب کوانتوم در کتاب “کوانتوم” نظریات و کشفیاتی چون معادله موج شرودینگر، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، مکانیک کوانتومی، دیراک، ترازهای انرژی اتم بور و… مطرح شده است. در سال های ابتدایی قرن بیست،...

معرفی کتاب توتم و تابو 0

معرفی کتاب توتم و تابو

معرفی کتاب توتم و تابو کتاب “توتم و تابو” کتابی است در حیطه روانشناسی اثر “زیگموند فروید” یکی از برجسته ترین نظریه پردازان علم روانشناسی؛ که این کتاب را در سال 1913 به چاپ...

معرفی کتاب انسان خردمند 0

معرفی کتاب انسان خردمند

معرفی کتاب انسان خردمند “انسان خردمند” کتابی تاریخی فلسفی است که به تاریخچه ی زیست انسان روی زمین پرداخته و انسان کنونی را با انسان های اولیه مقایسه می کند. “یووال نوح هراری” نویسنده...

معرفی کتاب تاریخچه زمان 0

معرفی کتاب تاریخچه زمان

معرفی کتاب تاریخچه زمان تاریخچه زمان کتابی در باب کیهان شناسی و جهان آفرینش است. استیون هاوکینگ نویسنده انگلیسی کتاب، فیزیکدانی نظری است که لقب انیشتین زمان را به او داده اند. او همچنین...

گالیلئو گالیله پدر علم نوین 0

گالیلئو گالیله پدر علم نوین

گالیلئو گالیله پدر علم نوین گالیله از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر است. او در ۱۵ فوریه ی سال ۱۵۶۴ در شهر پیزای ایتالیا متولد شد. پدرش نوازنده ی ساز لوت و آهنگ ساز معروفی...