معرفی کتاب توتم و تابو

معرفی کتاب توتم و تابو

کتاب “توتم و تابو” کتابی است در حیطه روانشناسی اثر “زیگموند فروید” یکی از برجسته ترین نظریه پردازان علم روانشناسی؛
که این کتاب را در سال 1913 به چاپ رساند.

در این کتاب از جوامع بدوی، فرد، عقده ی ادیپ، اختلالات روانی و … صحبت شده است.
به عقیده ی فروید عقده ی ادیپ ریشه ی تمام اختلالات روانی است.
فروید در این کتاب از ریشه های اصلی پیدایش توتم و تابو می گوید و به بررسی آن ها در جامعه ی مدرن می پردازد.
واژه ی تابو در زبان فارسی معادلی ندارد؛ اما در عربی آن را معادل واژه ی “حرام” می دانند؛
که البته کلمه حرام در عربی، هم به معنای نجس و پلید و هم به معنای مقدس به کار می رود.

محتوای این کتاب به این صورت است:
پس از مقدمه، آزمایش اول: که ترس از زنا با محارم است.
آزمایش دوم: محرمات و ضد و نقیض بودن احساسات در چهار قسمت است.
آزمایش سوم: زنده بینی جادو و قدرت فراگیر است.
و آزمایش چهارم: بازگشت حیوان پرستی در کودکان در هفت قسمت است.

معرفی کتاب توتم و تابو

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
“ساکنان اصلی استرالیا از نژاد مخصوصی به شمار می آیند…… این ساکنان نه خانه می سازند و نه کلبه ی استوار، نه زمین می کارند و نه دارای حیوان اهلی هستند. آن ها حتی سگ هم ندارند و با سفال نیز آشنا نیستند. آن ها منحصرا از گوشت تمام جانوران و ریشه ی درختانی که از زمین بیرون می کشند تغذیه می کنند.

….. با این همه می دانیم که منع روابط جنسی مبتنی بر زنای با محارم به شدیدترین صورت در میان آن ها برقرار است.”
زیگموند فروید، پزشک و روانکاو برجسته ی اتریشی این کتاب را در سال 1913 به زبان آلمانی به چاپ رساند. در واقع این کتاب مجموعه ای از چهار مقاله ای است که قبلتر در مجله ای به چاپ رسیده است.
فروید در این کتاب به سرچشمه های محرمات و حیوان پرستی، با نگاهی روانکاوانه پرداخته است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.