بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2019

توصیه های سلامتی 0

چند توصیه مهم سلامتی

توصیه های سلامتی مهم : این کارها را با معده خالی انجام ندهید خوردن مسکن=خونریزی گوارشی خوردن قهوه= سوزش معده جویدن آدامس=گاستریت (ورم معده) خوابیدن=پرخوری ورزش=کاهش ماهیچه ها آب مرکبات=آسیب جدی به معده هر...