بایگانی‌ ماهانه: جولای 2020

پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن 0

پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن

پروژه کامپيوتری کن آموزش و پرورش ژاپن پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن توسط دولت ژاپن و به استناد دستور العمل اژانس مجازی با نظارت نخست وزيری برنامه ھای عملی زير را از سال...