نویسنده: نویسنده

پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن 0

پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن

پروژه کامپيوتری کن آموزش و پرورش ژاپن پروژه کامپيوتری کردن آموزش و پرورش ژاپن توسط دولت ژاپن و به استناد دستور العمل اژانس مجازی با نظارت نخست وزيری برنامه ھای عملی زير را از سال...

تکنولوژی آموزش در ژاپن 0

تکنولوژی آموزش در ژاپن

تکنولوژی آموزش در ژاپن تکنولوژی آموزش در ژاپن بسته به آموزش و پرورش ژاپن از کیفیت بالایی برخوردار است. شورای مرکزی آموزش و پرورش ژاپن نيز در سال ١٩٩۶ تحرک تازه ای به برنامه...

تکنولوژی آموزش در سنگاپور 0

تکنولوژی آموزش در سنگاپور

تکنولوژی آموزش در سنگاپور تکنولوژی آموزش در سنگاپور به عنوان کشوری که در این زمینه پیشتاز بوده است قابل توجه است. تکنولوژی در ھر دوره از زندگی بشر بسته به امکانات و توسعه خود...

ماموریت جدید ناسا - طوفان خورشیدی 0

ماموریت جدید ناسا به زودی…

ماموریت جدید ناسا به زودی… ناسا در صدد ترتیب دادن ماموریت جدیدی است که در آن به مطالعه بر روی طوفان ذارت خورشیدی عظیم بپردازد. طوفان های خورشیدی در واقع یک جریان از ذره...

کتاب تاریخ علم 0

معرفی کتاب تاریخ علم

کتاب تاریخ علم یک مجموعه سه جلدی است که در آن تاریخ پیشرفت علم، از زمان کشف آتش تا کنون که جدیدترین فناوری‌ ها ساخته میشود به شرح و بسط به نگارش درآمده است....