دسته: اخبار تکنولوژی

تکنولوژی آموزش در ژاپن 0

تکنولوژی آموزش در ژاپن

تکنولوژی آموزش در ژاپن تکنولوژی آموزش در ژاپن بسته به آموزش و پرورش ژاپن از کیفیت بالایی برخوردار است. شورای مرکزی آموزش و پرورش ژاپن نيز در سال ١٩٩۶ تحرک تازه ای به برنامه...

تکنولوژی آموزش در سنگاپور 0

تکنولوژی آموزش در سنگاپور

تکنولوژی آموزش در سنگاپور تکنولوژی آموزش در سنگاپور به عنوان کشوری که در این زمینه پیشتاز بوده است قابل توجه است. تکنولوژی در ھر دوره از زندگی بشر بسته به امکانات و توسعه خود...