دسته: اخبار علمی فرهنگی

عوامل شکست مدیریت دانش 0

عوامل شکست مدیریت دانش

عوامل شکست مدیریت دانش از دیرباز مدیریت دانش واژه محبوبی بوده است. و به تعبیر بهتر می توان گفت از گذشته های بسیار دور انسان ها با شنیدن نام  مدیریت دانش وسوسه می شدند....

نقش انسان در آلوده کردن اتمسفر 0

نقش انسان در آلوده کردن اتمسفر چقدر است؟

نقش انسان در آلوده کردن اتمسفر گاز متان از قدرتمندترین گازهای گلخانه‌ای است و تاثیر بسیاری در گرمایش جهانی دارد. رها شدن متان در اتمسفر طی سه قرن گذشته، تقریباً ۱۵۰ درصد افزایش داشته،...