برچسب: ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند 0

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند

ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند ابوریحان بیرونی در سوم ذیحجه ۳۶۲ هجری قمری در شهر کاث در خوارزم دیده به جهان گشود. پدرش اخترشناس دربار خوارزمشاهیان بود اما بدخواهی موجب شد از دربار...