برچسب: الکساندر گراهام بل مخترع تلفن

الکساندر گراهام بل مخترع تلفن 0

الکساندر گراهام بل مخترع تلفن

الکساندر گراهام بل مخترع تلفن الکساندر گراهام بل در سال۱٨۴٧در اسکاتلند متولد شد. به مدرسه نرفت، ولی با همت خود و خانواده اش پیشرفت زیادی در علم به دست آورد. مادرش ناشنوا و پدرش...