برچسب: فارابی معلم ثانی

ابو نصر محمد فارابی معلم ثانی 0

ابو نصر محمد فارابی معلم ثانی

ابو نصر محمد فارابی معلم ثانی ابونصر محمد فارابی در سال 257 یا 259 هجری قمری در دهکده وسیج از توابع فاراب خراسان (افغانستان یا قزاقستان امروزی) دیده به جهان گشود. پدرش یکی از...