برچسب: معرفی کتاب روانشناسی

معرفی کتاب توتم و تابو 0

معرفی کتاب توتم و تابو

معرفی کتاب توتم و تابو کتاب “توتم و تابو” کتابی است در حیطه روانشناسی اثر “زیگموند فروید” یکی از برجسته ترین نظریه پردازان علم روانشناسی؛ که این کتاب را در سال 1913 به چاپ...