برچسب: پدر علم نوین

گالیلئو گالیله پدر علم نوین 0

گالیلئو گالیله پدر علم نوین

گالیلئو گالیله پدر علم نوین گالیله از بزرگترین دانشمندان تاریخ بشر است. او در ۱۵ فوریه ی سال ۱۵۶۴ در شهر پیزای ایتالیا متولد شد. پدرش نوازنده ی ساز لوت و آهنگ ساز معروفی...