برچسب: پرواز با ماشین

تاکسی پرنده خودران 0

تاکسی پرنده خودران

تاکسی پرنده خودران به زودی یکی از رویاهای مصر به وسیله دانشمندان به وقوع خواهد پیوست. تولید کننده اولین وسیله پرنده در باره موتور سیکلت در جهان این بار با حرکتی نو تصمیم دارد...