برچسب: کتاب آینده نزدیک

معرفی کتاب آینده نزدیک 0

معرفی کتاب آینده نزدیک

معرفی کتاب آینده نزدیک این کتاب به نفوذ فناوری و اثراتش در زندگی آینده انسان پرداخته است. نویسنده کتاب “کوین کلی” متولد 1952 باور دارد که هوش مصنوعی موجب تغییرات اساسی در زندگی ما...