پارک دانش بلاگ

شیخ بهایی دانشمند عرب 0

شیخ بهایی دانشمند عرب

شیخ بهایی دانشمند عرب بهالدین محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، که در زمان خودش از شهرتی بی نظیر برخوردار بود. در هشتم اسفند ماه سال۹۲۵ شمسی در بعلبک لبنان متولد و در...

کتاب کشت و پرورش فندق 0

کتاب کشت و پرورش فندق

کتاب کشت و پرورش فندق با پیشرفت روز به روز علم و تکنولوژی روش های کشت گیاهان و درختان مختلف نیز به روز رسانی شده است. درخت فندق به عنوان یکی از درختان مورد...

کتاب مبانی عملی ژنتیک 0

کتاب مبانی عملی ژنتیک

کتاب مبانی عملی ژنتیک فرناز فرزانه دهکردی جای خالی کتابی برای علاقه‌مندان به مباحث ژنتیک را احساس کرد و پس از جستجوی در بین منابع فارسی و غیرفارسی متوجه حضور کتابی ارزشمند شد تصمیم...