پارک دانش بلاگ

الکساندر گراهام بل مخترع تلفن 0

الکساندر گراهام بل مخترع تلفن

الکساندر گراهام بل مخترع تلفن الکساندر گراهام بل در سال۱٨۴٧در اسکاتلند متولد شد. به مدرسه نرفت، ولی با همت خود و خانواده اش پیشرفت زیادی در علم به دست آورد. مادرش ناشنوا و پدرش...

حکیم عمر خیام نیشابوری 0

حکیم عمر خیام نیشابوری

حکیم عمر خیام نیشابوری امام غیاث الدین عمربن ابراهیم خیام نیشابوری که اغلب مردم او را به دلیل رباعیات معروفش، بیشتر یک شاعر میدانند، در قرن پنجم، زمان حکمرانی سلجوقیان در نیشابور متولد شد....

شیخ بهایی دانشمند عرب 0

شیخ بهایی دانشمند عرب

شیخ بهایی دانشمند عرب بهالدین محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی، که در زمان خودش از شهرتی بی نظیر برخوردار بود. در هشتم اسفند ماه سال۹۲۵ شمسی در بعلبک لبنان متولد و در...

کتاب کشت و پرورش فندق 0

کتاب کشت و پرورش فندق

کتاب کشت و پرورش فندق با پیشرفت روز به روز علم و تکنولوژی روش های کشت گیاهان و درختان مختلف نیز به روز رسانی شده است. درخت فندق به عنوان یکی از درختان مورد...